top of page

時間割

Screenshot 2023-09-26 at 11.23.38.png
Screen Shot 2023-07-10 at 19.28.26.png

年齢・学年は目安です。お子さんの経験やレベルを把握の上で一番合うクラスに案内いたします。

カレンダー

Screen Shot 2023-07-10 at 19.05.38.png
Screen Shot 2023-07-10 at 19.05.53.png
Screen Shot 2023-07-10 at 19.06.23.png
Screenshot 2023-09-26 at 10.58.23.png
Screenshot 2023-09-26 at 10.58.46.png
Screenshot 2023-09-26 at 10.58.57.png
Screenshot 2023-09-26 at 10.59.10.png
Screenshot 2023-09-26 at 10.59.24.png
Screenshot 2023-09-26 at 10.59.33.png
Screenshot 2023-09-26 at 11.00.05.png
Screenshot 2023-09-26 at 11.00.25.png
Screenshot 2023-09-26 at 11.00.43.png
bottom of page